Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh – 10 Năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh – 10 Năm xây dựng và phát triển

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trung tâm ngày một vững mạnh và đã dần khẳng định mình trên lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Đồng chí  Nguyễn Trung Tiến – Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) được thành lập từ tháng 8 năm 2008 thực hiện các chức năng về phát triển và ứng dụng CNTT&TT phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực CNTT&TT, triển khai các hoạt động sự nghiệp về CNTT&TT trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trung tâm ngày một vững mạnh và đã dần khẳng định mình trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Thời kỳ đầu thành lập, Trung tâm hoạt động chỉ với 4 thành viên và cho tới thời điểm hiện tại, số thành viên trong đơn vị đã lên con số 26. Hầu hết cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ) Trung tâm đều là kỹ sư, cử nhân các ngành CNTT, điện tử viễn thông và truyền thông.

Xác định phục vụ nhiệm vụ chính trị là mục tiêu đặt lên hàng đầu, Trung tâm đã xây dựng đề án phát triển đơn vị theo giai đoạn định hướng tổ chức, tập trung nguồn lực và các hoạt động của đơn vị, ưu tiên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên và liên tục của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế, các hệ thống thông tin trọng yếu như Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư công vụ của tỉnh, các phần mềm dung chung của tỉnh; trước đòi hỏi năng lực chuyên môn cao và phẩm chất chính trị tốt của đội ngũ CBVCLĐ quản trị, vận hành tại DC, hàng năm đội ngũ tại DC thường xuyên được đào tạo, tự đào tạo các kiến thức chuyên sâu, bồi dưỡng năng lực đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và phát triển CNTT được đơn vị quan tâm triển khai đã bổ sung một phần tăng thu nhập cho CBVCLĐ của đơn vị. Ngoài các phần mềm đơn vị tự xây dựng, phát triển, ứng dụng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các phần mềm nội bộ do CBVCLĐ phát triển cũng được đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả. Đề tài Khoa học cấp tỉnh do Trung tâm đề xuất cũng đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao. Vị thế của Trung tâm trong các hoạt động ứng dụng CNTT toàn tỉnh ngày một nâng lên và đóng vai trò không thể thiếu trong quản trị và vận hành các hệ thống chính quyền điện tử tỉnh…

Trung tâm đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho CBCCVC và người dân trên toàn tỉnh nâng cao kĩ năng sử dụng và khai thác các hệ thống thông tin của tỉnh, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, công dân điện tử, sử dụng chữ kí số trong trao đổi văn bản điện tử,… CBVCLĐ Trung tâm luôn đóng vai trò chủ yếu và là hạt nhân trong các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Sở TT&TT.

Những khó khăn, thách thức về nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đã và đang được toàn thể CBVCLĐ trong đơn vị nỗ lực, cố gắng vượt qua. Trên chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, dần đáp ứng những kỳ vọng của UBND tỉnh và Sở TTTT. 10 năm – một chặng đường không dài nhưng cũng đủ cho Trung tâm trưởng thành và vững mạnh. Những con số trong 10 năm qua:

  • Nhân sự: Từ 8 biên chế (2008) – 26 biên chế (2018); độ tuổi bình quân: 34 tuổi.
  • Tổ chức: tinh gọn từ 5 phòng còn 3 phòng
  • Cơ sở vật chất: từ chung trụ sở cho thuê, hiện tại Trụ sở và các phòng của đơn vị rải rác 3 địa điểm: Tầng 4 tòa nhà VNPT; Trụ sở chính tại ngõ 12 đường Nguyễn Văn Cừ; Tầng 17 Tòa nhà Liên cơ quan số 2.
  • Quản trị, vận hành Trung tâm THDL tỉnh theo chuẩn quốc tế Tier III TIA 942; áp dụng Hệ thống quản lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013.
  • Các nhiệm vụ, dự án Trung tâm tham gia: 90
  • Các lớp đào tạo, tập huấn: 150 lớp với trên 000 học viên
  • Đề tài Khoa học cấp tỉnh: 1
  • Doanh thu trung bình hàng năm từ các nhiệm vụ dự án (10 năm): 1,38 tỉ/ năm.
  • Tổng thu nhập bình quân: 6,64 triệu/người/tháng (2017)

Trong giai đoạn tiếp theo, với bước đi, cách làm bài bản, có định hướng lâu dài, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tính sáng tạo để có thể đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu xây dựng Trung tâm trở thành một trong những đơn vị điển hình, có những bước phát triển vượt bậc, bền vững, góp phần đưa Sở TTTT ngày càng vững mạnh, tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển giàu mạnh, hiện đại.  

Nguyễn Trung Tiến – Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *