Quảng Ninh nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT phía Bắc năm 2018

Quảng Ninh nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT phía Bắc năm 2018

 Ngày 25/2/2017, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT Quảng Ninh đã nhận cờ luân phiên tổ chức Hội nghị Trung tâm CNTT&TT phía Bắc vào năm 2018 từ Giám đốc Trung tâm CNTT&TT Bắc Ninh – đơn vị vừa tổ chức thành công sự kiện này.  

Hội nghị Trung tâm CNTT&TT phía Bắc là nơi chia sẻ những thành công đã đạt được của đơn vị trong năm, đưa ra những sáng kiến, giải pháp tham khảo cho nhiều vấn đề về trong công tác chuyên môn và quản lý mà các đơn vị quan tâm.

Hội nghị được tổ chức thường niên, mỗi năm một tỉnh. Năm 2018, Hội nghị sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 8.

Qua 7 năm tổ chức, Hội nghị đã giúp các Trung tâm của các tỉnh phía Bắc đã gắn kết các Trung tâm 25 tỉnh thành phía Bắc với nhau, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng và phát triển lĩnh vực CNTT&TT ngày càng vững mạnh, hiện đại, theo kịp với sự phát triển của thế giới. Đồng thời, Hội nghị còn là nơi giao lưu, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc của từng dân tộc, từng địa phương, giúp cho các dân tộc anh em phía Bắc càng thêm thân thiết, thắm tình đoàn kết.

Phạm Trang – QNICT

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *