Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trên máy tính

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams trên máy tính

1. GIỚI THIỆU

Teams là một ứng dụng của Office 365 cho phép bạn và đồng nghiệp tương tác qua tin nhắn nhanh (chat), chia sẻ file.

2.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Tải bộ cài đặt Microsoft Teams

Truy cập địa chỉ https://teams.microsoft.com/download | Chọn bộ cài tương ứng với hệ điều hành và tải về máy tính.

Bước 2:

Mở file tải về và tiến hành cài đặt Microsoft Teams lên máy tính.

Bước 3:

Ứng dụng mở ra, tiến hành đăng nhập.

Giao diện ứng dụng Microsoft Teams.

Bước 4:

Để sử dụng tính năng chat, click vào biểu tượng chat.

Bước 5:

Để sử dụng tính năng nhóm, click vào biểu tượng “Teams”.

Bước 6:

Thẻ lịch được đồng bộ cùng lịch cá nhân.

Bước 7:

Thẻ “Files” hiển thị các tài liệu đã chỉnh sửa gần đây.

Tài liệu tải về

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *