Công bố hợp chuẩn Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh

Công bố hợp chuẩn Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh

 

Ngày 24/01/2018, Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 549/CVT-CL về tiếp nhận bản công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn một tháng đo kiểm và đánh giá, Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông đã công nhận, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh được thiết kế, xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 20/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu (Thông tư 03/2013/TT-BTTTT).

Trung tâm tích hợp dữ liệu – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là đơn vị thứ 2 trong toàn quốc được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT sau Trung tâm dữ liệu của tỉnh Đồng Nai. Đây là thành quả quan trọng trong công cuộc xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh, vì Trung tâm tích hợp dữ liệu là một trong những hạ tầng cốt lõi quan trọng nhất của Hệ thống Chính quyền điện tử.

 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data Center) tỉnh Quảng Ninh là Dự án thành phần trong Đề án xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2012 – 2014 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 28/9/2012, và được giao cho Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử triển khai thực hiện. Trung tâm được xây dựng cơ bản đạt tiêu chuẩn Tier 3, chuẩn quốc tế TIA-942 về Data Center. Đây là nơi tập trung, tích hợp an toàn các kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và các dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông trong toàn tỉnh. Trung tâm tích hợp dữ liệu được đưa vào hoạt động ổn định từ quý IV/2014 phục vụ cho việc triển khai, vận hành của Hệ thống Chính quyền điện tử, Cổng thông tin điện tử, hệ thống mail công vụ,… đảm bảo an toàn thông tin, tiết kiệm chi phí chung cho tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm tích hợp dữ liệu đang được UBND tỉnh tiếp tục đầu tư mở rộng để triển khai mở rộng hệ thống Chính quyền điện tử đến đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc của cấp sở, cấp huyện, cấp xã và xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Đoàn Văn Võ –  Phòng CNTT

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *