Quản lý, quản trị, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Quản lý, quản trị, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh (DC) đặt tại Tầng 4 tòa nhà VNPT Quảng Ninh được xây dựng theo quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 do phòng Quản lý Trung tâm THDL thuộc QnICT quản lý, vận hành. DC là nơi tập trung, tích hợp các kho dữ liệu dùng chung, các CSDL chuyên ngành, các hệ thống thông tin và các dịch vụ CNTT & TT của toàn Tỉnh. Đây là hạng mục thiết yếu làm nền tảng để triển khai hệ thống chính quyền điện tử tập trung.

Đồng chí  Vũ Tiến Đạt –Trưởng phòng Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh (DC) đặt tại Tầng 4 tòa nhà VNPT Quảng Ninh được xây dựng theo quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 do phòng Quản lý Trung tâm THDL thuộc QnICT quản lý, vận hành. DC là nơi tập trung, tích hợp các kho dữ liệu dùng chung, các CSDL chuyên ngành, các hệ thống thông tin và các dịch vụ CNTT & TT của toàn Tỉnh. Đây là hạng mục thiết yếu làm nền tảng để triển khai hệ thống chính quyền điện tử tập trung.

Tập thể CBVCLĐ phòng Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Phòng Quản lý TTTHDL có 12 viên chức và người lao động làm việc theo chế độ trực 3 ca 4 kíp và giờ hành chính. CBVCNLĐ làm việc tại DC đều có bằng cấp chuyên môn về CNTT, điện tử viễn thông và đã được đào tạo các chương trình nâng cao để vận hành và khai thác TTTHDL. Cơ cấu phòng gồm 1 trưởng phòng và 2 phó phòng, nhân lực được phân bổ vào các nhóm chuyên môn đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt 24/24:

  • Nhóm hạ tầng: quản lý vận hành các hạng mục hạ tầng điện, hệ thống kiểm soát vào/ra, cửa, điều hòa trong TTTHDL.
  • Nhóm mạng, bảo mật: quản lý vận hành các thiết bị mạng, bảo mật.
  • Nhóm máy chủ: quản lý vận hành các máy chủ.
  • Nhóm lưu trữ, backup: quản lý vận hành các thiết bị lưu trữ.
  • Nhóm phần mềm: quản trị vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống mail công vụ.

Với các hạng mục được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Tier III TIA 942: thiết bị máy móc và hạ tầng hiện đại đạt 15 bộ tiêu chuẩn Việt Nam, 12 tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho Hạ tầng CNTT, Các bộ tiêu chuẩn về an toàn thông tin như ISO27001:2005, ISO27002 (BS17799), trên 20 tiêu chuẩn về hệ thống mạng…Để tiếp quản và vận hành DC mới, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Trung tâm đã khẩn trương bố trí cán bộ kĩ thuật liên tục tham gia các lớp đào tạo chuyển giao, các lớp đào tạo chuyên sâu, xây dựng các quy trình quản lý nội bộ, kiểm soát và nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ làm việc tại DC. Hiện nay QnICT đã được chuẩn hóa các bộ hồ sơ quy trình, thủ tục theo tiêu chuẩn An ninh thông tin ISO 27001:2013 áp dụng riêng tại DC nhằm đảm bảo ATTT cho các hoạt động tại DC ngày một chuyên nghiệp.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kiểm tra Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Định hướng trong thời gian tới, với việc triển khai và đưa vào sử dụng các phần mềm chuyên ngành, hạ tầng kĩ thuật dùng chung của tỉnh như: đường dây nóng của tỉnh, Trung tâm kiểm soát ATTT SOC, hạ tầng kĩ thuật thành phố thông minh cho 4 thành phố trực thuộc tỉnh và chuyển giao các phần mềm dùng chung của tỉnh sẽ là thách thức không nhỏ đối với đội ngũ làm việc tại DC. Chính vì vậy, ngoài việc đề xuất phương án xây dựng đề án nhân sự quản trị, vận hành cho DC trong giai đoạn 2019-2021, QnICT sẽ đề xuất các phương án thuê dịch vụ nhằm tranh thủ nguồn lực có chất lượng từ bên ngoài và hỗ trợ trao đổi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hiện có tại DC.

CBVCNLĐ trong đơn vị tin tưởng với những mục tiêu QnICT đã và đang xây dựng với định hướng đúng đắn sẽ tạo lập một bản sắc văn hóa riêng biệt, chuyên môn vững chắc, tinh thần đoàn kết cao, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ là sức mạnh tổng hợp giúp cho QnICT ngày một phát triển.

Vũ Tiến Đạt -Trưởng phòng Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu – QnICT

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *