PAR INDEX – SIPAS năm 2019: Ghi nhận nhiều cải cách mạnh mẽ

PAR INDEX – SIPAS năm 2019: Ghi nhận nhiều cải cách mạnh mẽ

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 tiếp tục mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng, sự phục vụ, cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính Nhà nước.

PAR INDEX năm 2019: Các bộ, ngành tăng điểm

Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì vừa diễn ra tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến công bố PAR INDEX năm 2019 và SIPAS năm 2019

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả PAR INDEX năm 2019 của các bộ, ngành được chia theo hai nhóm:

Nhóm A, đạt kết quả PAR INDEX trên 90%, bao gồm 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Nhóm B, đạt kết quả PAR INDEX từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH, Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ VHTT&DL, Bộ KH&ĐT, Bộ TT&TT, Bộ Y Tế và Bộ GTVT (Bộ TT&TT đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng).

Kết quả Chỉ số PAR INDEX năm 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo ba nhóm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, gồm duy nhất tỉnh Quảng Ninh và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp địa phương này đứng đầu bảng xếp hạng, với kết quả đạt 90,09%, cao hơn 5,45% so với đơn vị đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội.

Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% – dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố. Nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% – dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố, trong đó, thấp nhất là Bến Tre với 73,87%, TP.HCM đứng thứ 7 với điểm số 83,56%.

Cũng theo báo cáo, chỉ số trung bình PAR INDEX năm 2019 của 17 Bộ ngành năm 2019 đạt 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018. Năm 2019 không có Bộ nào có kết quả PAR INDEX dưới 80%. Điều này cho thấy các Bộ đã có nhiều cải thiện về điểm số, phản ánh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành trong năm vừa qua.

Kết quả PAR INDEX năm 2019 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình là 81,15%, cao nhất trong 4 năm gần đây. Khoảng cách chỉ số PAR INDEX năm 2019 tiếp tục được thu hẹp đáng kể so với các năm trước, 62 tỉnh, thành phố có điểm đánh giá tăng so với năm 2018.

SIPAS năm 2019: Vẫn còn tình trạng người dân, tổ chức đi lại làm việc nhiều lần

Kết quả SIPAS năm 2019 được tiến hành thông qua điều tra xã hội học với quy mô trên 20.000 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương và trên 33.000 người dân, tổ chức, hội, hiệp hội với tổng số phiếu phát ra tại 63 tỉnh trong cả nước là 36.630 phiếu, tổng số phiếu thu về hợp lệ là 35.268 phiếu, đạt 96,28%. Trong 35.268 người tham gia trả lời phiếu, 88,16% là người dân và 11,84% là người đại diện tổ chức.

Bảng báo cáo SIPAS năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố

Kết quả cụ thể SIPAS năm 2019, đạt được có 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương (tăng gần 1,5% so với năm 2018). Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%.

Tỷ lệ đạt kết quả, chất lượng đạt được đối với các: Thủ tục hành chính (TTHC) 86,54%, công chức (85,62%), dịch vụ (88,56%), tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là (73,66%).

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về việc tiếp cận dịch vụ tăng lên. Tuy nhiên, việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị giảm so 3 năm trước.

Bên cạnh đó, người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc 3 cấp và 16 lĩnh vực dịch vụ ở các mức khác nhau. Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất (85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%).

Đối với 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực giao thông, vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%) và lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%).

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, báo cáo SIPAS năm 2019 cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập như của các tỉnh, thành phố như: Vẫn còn tình trạng người dân, tổ chức đi lại làm việc nhiều lần, trễ hẹn trả kết quả dịch vụ, các cơ quan Nhà nước chưa thực sự thực hiện nghiêm quy định về thông báo, xin lỗi lý do trễ hẹn giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức…

Báo cáo đưa ra con số cụ thể: Có 5,41% người dân, tổ chức phải đi lại từ 4 lần trở lên; 1,41% bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 0,47% bị công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định; 4,44% bị trễ hẹn và trong số những người bị trễ hẹn thì có 42,63% nhận được thông báo về việc trễ hẹn và 27,12% nhận được xin lỗi về việc trễ hẹn.

Cần khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác PAR INDEX năm 2019, biểu dương Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, tỉnh Quảng Ninh, TP Hà Nội, Đồng Tháp… đã đạt kết quả cao.

Qua kết quả lần này, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức…

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đồng thời, đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế…

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm Kết luận số 71 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

“Trong giai đoạn hậu dịch Covid-19 hiện nay, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần được ưu tiên” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Như vậy, sự hài lòng của người dân chính là thước đo cho PAR INDEX và SIPAS. Làm tốt điều này luôn cần sự tích cực, đổi mới, thường xuyên, liên tục của các bộ, ngành, các địa phương.

Theo ictvietnam.vn

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *