Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Sáng ngày 04/8/2018, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (6/8/2008 – 6/8/2018). Đồng chí Đặng Huy Hậu – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Trần Văn Đăng – Vụ phó Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông, đ/c Lê Ngọc Hân – Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đến dự và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tập thể CBVCLĐ QnICT chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Sở TTTT

Xuất phát trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế – xã hội, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh được thành lập trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh đang có những bước phát triển vượt bậc. Xu hướng và các cuộc cách mạng công nghệ đòi hỏi ngoài công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông thì việc thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin nhằm bảo đảm cho hoạt động thông tin và truyền thông phát triển bền vững của tỉnh chính là nền tảng cho sự ra đời của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trung tâm chính là cánh tay đắc lực của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển và bảo vệ an toàn an ninh thông tin của tỉnh.

Ngay từ khi thành lập, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông; sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; từng bước khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động thông suốt của các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.

Quá trình 10 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh được thể hiện qua những dấu mốc quan trọng sau đây:

Giai đoạn 2008-2012

Ngày 06 tháng 8 năm 2008, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh được thành lập, có chức năng, nhiệm vụ thực hiện các chức năng về phát triển và ứng dụng CNTT&TT phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở TTTT, phục vụ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực CNTT&TT, triển khai các hoạt động sự nghiệp về CNTT&TT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2008, Trung tâm chỉ có 04 nhân sự. Đến năm 2009, Trung tâm có thêm 10 nhân sự nâng tổng số cán bộ lên 13 người. Vượt lên những khó khăn, thử thách của buổi ban đầu, bắt đầu từ năm 2009, Trung tâm mới có nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ được giao như: Đào tạo tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cho 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến cấp xã. Đào tạo sử dụng các ứng dụng CNTT mã nguồn mở.

Song song với các chương trình đào tạo, các dự án CNTT cũng được triển khai trên diện rộng như: Tư vấn lập dự án, Tư vấn giám sát, triển khai các dự án, dịch vụ (phần mềm quản lý văn bản, láp đặt mạng LAN cho các sở, ban ngành, huyện thị…). Trong đó, năm thấp nhất 2009 có tổng giá trị hợp đồng khoảng 172 triệu đồng, năm cao nhất 2010 lên đến hơn 5 tỷ. Đây cũng là năm đơn vị doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập đến nay.

Ngoài ra, Trung tâm còn chủ trì xây dựng và quản lý 02 hệ thống quan trọng nhất của tỉnh gồm: cổng thông tin điện tử và hòm thư công vụ.

Giai đoạn từ năm 2012 đến nay

Bắt kịp xu thế công nghệ, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đề án Chính quyền điện tử từ cuối năm 2012. Trung tâm là một trong những đơn vị thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin của tỉnh, tham gia vào các dự án quan trọng của đề án này như: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trang bị máy chủ, máy trạm cho hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công các dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh, dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT và Trung tâm điều hành thông minh tại Trụ sở Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp và triển khai nhân rộng hệ thống thông tin và CSDL Quản lý văn bản, một cửa điện tử, Dự án mở rộng, hoàn thiện mạng diện rộng WAN của tỉnh đến cấp xã, Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm THDL tỉnh, Dự án Xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã…

Năm 2015, Trung tâm tái cơ cấu đội ngũ, ưu tiên bổ sung về số lượng và chất lượng đội ngũ có năng lực phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị tỉnh giao. Cùng năm đó, Trung tâm được Sở bàn giao tạm thời quản lý, quản trị và vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh (gọi tắt là DC), tiếp nhận trong đề án Chính quyền điện tử của tỉnh. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt trong đề án chính quyền điện tử. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất, Trung tâm cử một nửa số cán bộ tiếp nhận quản trị và vận hành DC. Cùng với đó, các cán bộ nhân viên được tham gia các khóa đào tạo về quản lý, quản trị và vận hành các hệ thống một cách bài bản và chuyên sâu. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị được giao, các CBVCNLĐ Trung tâm nỗ lực học tập, ngoài lý thuyết, thực hành còn tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chạy đua với tốc độ phát triển trong nước và thế giới. Đến nay, CBVCLĐ cơ bản đã làm chủ được các công nghệ hiện đại, tiên tiến, đảm bảo an toàn an ninh thông tin của các hệ thống trong toàn tỉnh.

Trong 10 năm qua, Trung tâm góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị; quản lý, quản trị các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh như: Cổng thông tin điện tử , hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, mạng số liệu chuyên dùng, các phần mềm chuyên ngành, triển khai phần mềm quản lý văn bản

Việc quản lý và vận hành các hệ thống thông tin của tỉnh, gồm: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, được thực hiện tốt, đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Cụ thể, Cổng thông tin điện tử của tỉnh với 73 kênh thành phần và 21 liên kết website. Hiện nay cổng đã mở rộng đến cấp độ 3 (cổng thông tin cho các phường, xã), cung cấp dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin thuận tiện…Hệ thống thư điện tử có hơn 13.000 hòm thư với 133 nhóm. Trung tâm Tích hợp dữ liệu hoạt động ổn định, phục vụ cho việc triển khai, vận hành của hệ thống chính quyền điện tử; đồng thời cho phép chuyển các hệ thống thông tin của tỉnh về cài đặt, vận hành tại Trung tâm, đảm bảo an toàn và tiết kiện chi phí đầu tư.

Năm 2017, Chỉ số mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh Quảng Ninh giữ vững vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong nhiều năm của tỉnh Quảng Ninh. Điều này chứng tỏ, lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh đang đi đúng hướng, đóng góp sự vững mạnh, vững chắc cho nền móng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt sức ảnh hưởng to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đánh dấu sự phát triển bùng nổ của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật, công nghệ sinh học, công nghệ nano… Điều này tác động lớn đến nền tảng thông tin của các ngành nghề từ y tế, giáo dục, giao thông, an ninh, môi trường, nông nghiệp…

Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đang đứng trước cơ hội và vận hội hội nhập tri thức toàn cầu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cơ hội để thực hiện khát vọng phồn vinh, đòi hỏi các đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân ngành thông tin và truyền thông phải hành động quyết liệt và thật nhanh chóng. Vì vậy bên cạnh việc đào tạo chuyên môn con người, cần định hướng tư tưởng, sáng tạo, tự chủ, quyết đoán, nắm bắt cơ hội.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và truyền thông chủ chốt trên địa bàn tỉnh, Trung tâm CNTT&TT xác định mục tiêu phấn đấu, xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Trong 10 năm qua, Trung tâm đã chuẩn bị được nguồn lực tốt, từ cơ sở vật chất đến nền tảng con người, tri thức đón chờ cơ hội chuyển mình, vươn lên khẳng định bản thân.

Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, trong 10 năm qua, Trung tâm được các cấp ghi nhận. Với những thành tích đó, liên tục trong nhiều năm từ 2008 – 2018 Trung tâm đã vinh dự được Bộ TT-TT và UBND tỉnh tặng 01 Cờ thi đua, 01 bức trướng, và 55 Bằng khen, Giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho cá nhân các đồng chí lãnh đạo Trung tâm, cán bộ, viên chức của Trung tâm vì đã nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường 10 năm qua./.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Ông Trần Văn Đăng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng – Bộ TTTT

trao tặng Bức trướng của Bộ cho Trung tâm

Ông Đặng Huy Hậu – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực

UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen cho Trung tâm

Ông Trần Văn Đăng – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng – Bộ TTTT

 trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”

cho ông Nguyễn Trung Tiến – Giám đốc Trung tâm

Bà Lê Ngọc Hân – Phó Giám đốc phụ trách Sở TTTT trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển Trung tâm

 

Phạm Trang – QnICT

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *