Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh: Xây nền tảng cho chính quyền điện tử

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh: Xây nền tảng cho chính quyền điện tử

Với chức năng chính là đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (CSDL) ở tất cả các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh về một mối nhằm phục vụ cải cách hành chính, thời gian qua, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Data Center) đã phát huy hiệu quả hoạt động, đưa Quảng Ninh tiến gần tới các mục tiêu của chính quyền điện tử.

 Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) tỉnh hiện nay đang do Trung tâm CNTT và truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành. Là nơi tích hợp hệ thống chuyên dụng, bao gồm cả phần cứng (các hệ thống máy chủ, các hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, hệ thống lưu nguồn điện dự phòng) và các chương trình phần mềm, Trung tâm THDL tỉnh đóng vai trò là nền tảng giúp hình thành CSDL tập trung thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Trung tâm cũng là nơi cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các ứng dụng đảm bảo tốc độ, tính an toàn trong việc trao đổi thông tin của các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Trên cơ sở hệ thống chung của Trung tâm THDL tỉnh, cán bộ quản trị chỉ cần vài phút là có ngay kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong toàn tỉnh. Đây là nền tảng tích cực để triển khai mô hình chính quyền điện tử trong toàn tỉnh, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hiện tại Trung tâm THDL tỉnh được đầu tư 7 phòng chức năng, hạ tầng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Phòng máy chủ tại trung tâm được trang bị 6 máy chủ CSDL, 20 máy chủ ứng dụng, 5 máy chủ quản trị và sao lưu dữ liệu, 2 máy chủ số hoá văn bản, cùng nhiều máy chủ chức năng khác. Bên cạnh đó, các phòng mạng, phòng điện, phòng điều hành, phòng trung chuyển kết nối vào – ra của Trung tâm… cũng được lắp đặt đồng bộ các thiết bị đảm bảo yêu cầu kết nối, liên thông tất cả các sở, ngành, UBND các địa phương và các Trung tâm Hành chính công trong cùng hệ thống để trao đổi văn bản điện tử, hồ sơ công việc qua môi trường mạng, sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan hành chính trên toàn tỉnh. Trên cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, tất cả các ứng dụng về dịch vụ công sẽ được lưu trữ tại Trung tâm để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy triển khai hiệu quả hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, cung cấp đầy đủ thông tin, thủ tục hành chính trên môi trường mạng phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phùng Thế Phương, Phó Giám đốc Trung tâm THDL tỉnh, cho biết: Trung tâm là cơ sở hạ tầng quan trọng, đảm bảo cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các phần mềm dùng chung, các hệ thống thông tin, hệ thống điều hành tác nghiệp của lãnh đạo thông suốt từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố đến xã, phường. Hiện Trung tâm đang quản trị, vận hành mạng diện rộng (WAN) với trên 180 điểm đơn vị kết nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội ngũ chuyên viên Trung tâm là bảo đảm an ninh thông tin và vận hành hệ thống. Chính vì thế, đội ngũ này phải theo dõi giám sát hệ thống mạng 24/7, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên tiến hành bảo dưỡng mạng WAN định kỳ, xử lý sự cố kịp thời, đảm bảo cho các đơn vị kết nối mạng WAN thông suốt. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ quản trị, vận hành hệ thống thư điện tử công vụ, các chuyên viên tại Trung tâm còn thường xuyên triển khai, thực hiện các nhiệm vụ: Lọc email có nội dung xấu; đảm bảo hệ thống email công vụ hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục; bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin; quản lý quyền truy cập của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức. Hiện Trung tâm đang quản trị, vận hành khoảng 5.000 tài khoản thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, với trung bình có khoảng 5.000 lượt giao dịch ổn định, an toàn thông tin mỗi ngày.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm THDL tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác nghiên cứu phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đào tạo nội bộ, đào tạo từ bên ngoài thông qua các chuyên gia nước ngoài, các dịch vụ đào tạo của các nhà bản quyền, nhà cung cấp thiết bị ở nước ngoài… Qua đó, tạo điều kiện và thúc đẩy đội ngũ chuyên viên phát huy năng lực, tính sáng tạo để có thể đảm nhiệm tốt các công việc được giao trong việc quản trị, vận hành Trung tâm THDL, đảm bảo ngày càng ổn định và thông suốt, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách hành chính, xây dựng hiệu quả mô hình chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Quảng Ninh

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *