Những chính sách mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Phần 1)

Những chính sách mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Phần 1)

Ngày 23/4/2020, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến. Dự thảo Nghị định có những chính sách mới liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin trên mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực cụ thể như trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng…

 

Đây là những chính sách được xây dựng trên cơ sở thực tế rà soát, kiểm tra hoạt động thông tin điện tử trên mạng và trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế của một số nước, với mục tiêu vừa giải quyết được những bất cập trong công tác quản lý, vừa đảm bảo hài hòa với lợi ích,  nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ.
Ban biên tập sẽ lần lượt giới thiệu những điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi lần này đến bạn đọc.
Bài 1:
Trang thông tin điện tử tổng hợp: Bổ sung quy định về liên kết sản xuất tin bài
Sau 12 năm thực hiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (từ năm 2008), số lượng trang tin điện tử tổng hợp được cấp phép ở Việt Nam hiện nay khoảng hơn 1500 trang, trong đó gần có gần 2/3 là trang tin của các doanh nghiệp.
Các trang thông tin điện tử tổng hợp được khuyến khích phát triển với mong muốn góp phần cùng với báo chí trong việc truyền tải kịp thời thông tin chính thống đến người đọc, đẩy lùi các thông tin xấu, tin giả trên mạng. Trên thực tế hiện nay, nhiều trang tin tổng hợp của doanh nghiệp có lượng truy cập còn vượt xa các báo điện tử có uy tín.
20200527-m02.jpg
Ảnh minh họ. Nguồn: Internet
Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp có xu hướng “báo hóa”, lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để tự sản xuất tin bài như báo chí, đăng tải các nội dung có xu hướng tiêu cực, giật gân câu khách để tăng lượng truy cập. Khi đăng tải, các trang này chỉ tổng hợp những tin nóng, thậm chí còn xào xáo tin bài, đặt lại tít gây sốc, gây bức xúc trong xã hội. Có hiện tượng trang thông tin điện tử tổng hợp liên kết với báo chí để hợp pháp hóa nguồn tin, tự sản xuất tin, bài, dọa dẫm doanh nghiệp để ép quảng cáo.
Đây là lý do cơ quan quản lý nhà nước đặt vấn đề cần phải đưa ra những giải pháp để khắc phục tình trạng “báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp” đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động này.
Bổ sung quy định về liên kết sản xuất tin bài giữa trang tin tổng hợp với cơ quan báo chí
Điểm mới trong lĩnh vực này là quy định cho phép hoạt động liên kết sản xuất tin bài giữa doanh nghiệp và các báo điện tử ở một số lĩnh vực cụ thể, nhằm tạo thêm nguồn tin bài có chất lượng cho các cơ quan báo chí bởi thực tế hiện nay có một số trang tin tổng hợp của doanh nghiệp có khả năng sản xuất tin, bài chuyên nghiệp, có chất lượng và uy tín không kém tòa soạn các báo điện tử hiện đại.
Hoạt động liên kết có những yêu cầu cụ thể kèm theo, ví dụ như các trang tin liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ quan báo chí điện tử phải sử dụng tên miền thứ cấp của tên miền báo điện tử; hoạt động liên kết sản xuất tin bài báo chí chỉ giới hạn trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội theo quy định của Luật Báo chí; cơ quan báo chí là đơn vị thực hiện thủ tục xin cấp phép trang tin liên kết, và phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên trang tin liên kết của đơn vị mình.
Bổ sung quy định nhằm hạn chế tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp”
Đặt mục tiêu hạn chế tình trạng “báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp”, dự thảo Nghị định sửa đổi có một số yêu cầu cụ thể đối với các trang tin trong cấp phép và hoạt động: Ví dụ: Các trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được tổng hợp thông tin chậm hơn 01 tiếng so với tin gốc; phải đặt link gốc ngay dưới bài dẫn lại; quy định cụ thể về các nội dung phải có trong giao diện tiêu đề để tránh nhầm lẫn báo chí; quy định về tên miền (chỉ sử dụng tên miền .vn); các trang tin phải  kết nối đến hệ thống giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.
Ngoài ra, cũng tương tự trang tin liên kết với cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được tổng hợp thông tin về 01 lĩnh vực, trong số các lĩnh vực sau: khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội, phù hợp với với ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
(Còn tiếp)
Theo Mic.gov.vn

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *