Để Quảng Ninh “An toàn – Ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”

Để Quảng Ninh “An toàn – Ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”

Ngày 18/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Thông báo số 313-TB/TU về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 17/8/2021, trong đó yêu cầu tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Share this post