Liên hệ ngay với chúng tôi

Liên hệ ngay với chúng tôi

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh quản lý, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như:

Cổng thông tin điện tử

Hệ thống Mail công vụ

Hệ thống Quản lý văn bản

Mạng số liệu chuyên dùng

Liên hệ với chúng tôi khi bạn gặp các vấn đề trong quá trình sử dụng các hệ thống trên.

Hotline: 0203.3533.338/ 0203.3533.911

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *