Quản lý, vận hành, bảo trì hạ tầng mạng

Liên hệ ngay với chúng tôi

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh quản lý, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Cổng thông tin điện tử Hệ thống Mail công vụ Hệ thống Quản lý văn bản Mạng số liệu chuyên dùng Liên hệ với chúng tôi khi bạn gặp các vấn đề trong quá trình sử dụng các hệ thống trên. Hotline: 0203.3533.338/ 0203.3533.911