Chính quyền điện tử

  • 3
  • 26/07/2016
Project Description

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Ninh quản lý trực tiếp Data center Quảng Ninh thuộc dự án chính quyền điện tử của Tỉnh

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Vnpt Cột Đồng Hồ - Hạ Long - Quảng Ninh

Nhiệm vụ: Bộ não của chính quyền điện tử

Đối tượng phục vụ: Hệ thống chính quyền điện tử

Thực hiện dự án: Công ty cổ phần FPT

Kinh phí:

Tiến độ dự án
100%
PHASE 1
85%
PHASE 2
75%
PHASE 3
85%
More Information

up file thông tin vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *