Giới thiệu


THÔNG ĐIỆP TỪ BAN LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cấp, Lãnh đạo Sở, Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị công nghệ thông tin, truyền thông, các doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành và giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

10 năm – hình thành, xây dựng và phát triển. Một chặng đường không dài nhưng đủ để chúng tôi khôn lớn, vững vàng bước chân, tự tin vào năng lực của chính bản thân làm nên chính mình ngày hôm nay.

Cùng với sự thay đổi của thời gian, Trung tâm hiện nay đã có nhiều khởi sắc. 10 năm đong đầy và chất chứa những ước mơ và hoài bão của tuổi thanh xuân chúng tôi. Từ một đơn vị nhỏ bé cả về nhân lực và cơ sở vật chất. Nhưng với sự quyết tâm, nhiệt huyết, sáng tạo, cần mẫn, đơn vị có bước chuyển mình vững chắc, vươn lên làm chủ các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Ôn lại quá trình từ khi khai sinh đến nay, chúng tôi muốn trân trọng và gìn giữ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Kỷ niệm sẽ càng thêm đẹp mỗi khi ta nhớ về và cũng sẽ là động lực thúc đẩy ta ngày càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa cho một tương lai tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn với những đôi bàn tay này, khối óc này và cả những giọt mồ hôi, nước mắt.

Trên bước đường phát triển tiếp theo, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; sự đồng hành, hợp tác cùng phát triển của các doanh nghiệp và cá nhân ngành thông tin và truyền thông; sự giúp đỡ, kề vai sát cánh cùng vượt qua khó khăn của các đơn vị bạn. Đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tự chủ của cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm giúp Trung tâm ngày một vững mạnh, tự tin và tỏa sáng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BAN GIÁM ĐỐC

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0914.822.666
 • Email: tranbichvan.sttvtt@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Trung tâm.
 • Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, nhân sự; Kế hoạch, tài chính; Hành chính, nội vụ;
 • Tham mưu xây dựng chính sách hạ tầng Công nghệ thông tin;
 • Đào tạo; Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân;
 • Công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.
 • Trực tiếp chỉ đạo phòng: Hành chính – Nghiên cứu, ứng dụng.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.366
 • Điện thoại di động:0912.654.456
 • Email: phungthephuong@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: giúp việc cho Giám đốc quản lí, chỉ đạo các công tác:
 •  Quản lý các hệ thống thông tin của tỉnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, hệ thống Camera giám sát tại Trụ sở Liên cơ quan số 2,…
 • Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;
 • Tổ chức thiết kế, gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử;
 • An ninh, an toàn thông tin; ứng cứu, khắc phục sự cố hạ tầng công nghệ thông tin trong tỉnh;
 • Thường trực thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;
 • Tư vấn thiết kế, triển khai, giám sát các dự án công nghệ thông tin và viễn thông trong tỉnh;
 • Các hoạt động dịch vụ; Các hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Các nội dung họp: giao ban chuyên môn của Trung tâm.
 • Là đầu mối liên hệ với: Hội tin học Quảng Ninh, các tổ chức, các hội trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.
 • Trực tiếp chỉ đạo phòng: Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.336
 • Điện thoại di động: 0974.159.886
 • Email: nguyenminhhien@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách chung các hoạt động của phòng; công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản công. Phụ trách công tác kế toán, tài chính.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388
 • Điện thoại di động: 01234.130.448
 • Email: phamthitrang@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách cập nhật thông tin lên Cổng điện tử; rà soát kiểm tra thông tin trên các cổng thành phần; thư ký biên tập trang tin qnict.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU

(Biệt phái 03 năm sang phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911
 • Điện thoại di động: 0986.536.888
 • Email: vutiendat@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trực tiếp theo dõi và điều hành hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tổ chức triển khai trực ban ứng cứu sự cố và tiếp nhận thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ tin kĩ thuật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911
 • Điện thoại di động: 0988.893308
 • Email: nguyentuananh@quangninh.gov.vn
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
  • Trình độ LLCT: Cao cấp
  • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.338
  • Điện thoại di động:0974.708.780
  • Email: phamquoctien@quangninh.gov.vn
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
  • Trình độ LLCT: Sơ cấp
  • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
  • Điện thoại di động: 0123.8601266
  • Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn
  • Phụ trách hệ thống thư điện tử của tỉnh.

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động:  0988357980
 • Email: doanvandung@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi thông tin vệ tinh.

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hệ thống thông tin kinh tế
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động:  0918.596.669
 • Email: nguyenxuanthanh@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi trung tâm tích hợp dữ liệu.

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ Thống Điện
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động:  0975598663
 • Email: hovanhao@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách công tác: Quản lý, giám sát, thực hiện việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố các thiết bị thuộc hạ tầng kỹ thuật điện, điều hòa UPS và thiết bị phụ trợ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

(Biệt phái 03 năm sang phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0936 656 468
 • Email:duongvanhai@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 01677604685
 • Email:tranhongngoc@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghệ và máy tính
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0936.593.503
 • Email: vuhonghai.sttvtt@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533338
 • Điện thoại di động: 0986210641
 • Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật điện tử Viễn thông
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533911
 • Điện thoại di động: 01656336789
 • Email: nguyengiakhanh@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách:  Quản lý vận hành hệ thống máy chủ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388
 • Điện thoại di động: 01669.601.280
 • Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách chung các hoạt động của phòng; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT

(Biệt phái 03 năm sang phòng Thông tin BCXB thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Điện tử
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 •  Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355
 • Điện thoại di động: 0942.682.800
 • Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn
 •  Phụ trách giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT.

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355
 • Điện thoại di động:0917.386.396
 • Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

(Biệt phái 03 năm sang phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.558
 • Điện thoại di động:0973.365.568
 • Email: phamvanhanh@quangninh.gov.vn

 • (Biệt phái sang Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử)
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại văn phòng:
 • Điện thoại di động:  0914802316
 • Email: phamxuankhue@quangninh.gov.vn
 • Phụ trách xây dựng lập hồ sơ dự án; tham gia đấu thầu và tổ chức đấu thầu.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • null

  Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động trong lĩnh vực CNTT- Truyền thông (CNTT-TT).

 • null

  Ứng cứu, sửa chữa cơ sở hạ tầng CNTT-TT trong tỉnh.

 • null

  Quản trị, duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, hòm thư công vụ của tỉnh.

 • null

  Tư vấn các chương trình dự án về CNTT-TT trên địa bàn tỉnh.

 • null

  Tham gia tư vấn trực tiếp giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các phần mềm chuyên ngành nhằm đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp phần mềm.

 • null

  Thiết kế, gia công sản xuất,chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử (Website), cổng thông tin điện tử (Portal) để đáp ứng nhu cầu công việc của cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức trong tỉnh.

 • null

  Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

 • null

  Tư vấn phát triển mạng nội bộ(LAN), mạng diện rộng (WAN), các ứng dụng CNTTvào công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

 • null

  Tư vấn giúp các đơn vị lựa chọn cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, điện tử, viễn thông, tần số vô tuyến điện, hạ tầng mạng. Là đơn vị triển khai hoạt động hợp tác, liên doanh trong lĩnh vực CNTT-TT từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo sự giới thiệu của Sở TT-TT.

 • null

  Tổ chức thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 • null

  Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hóa về tin học, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh.

 • null

  Tư vấn, giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các giải pháp bảo mật đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin.

 • null

  Thực hiện các dịch vụ tư vấn,cung cấp thiết bị, triển khai, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

 • null

  Tổ chức đào tạo:

 • null

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở TTTT giao./.

 • null

  Mở các khóa đào tạo kiến thức cơ bản, nâng cao về CNTT cho cán bộ công chức và nhân dân.

 • null

  Liên kết đào tạo về CNTT, điện tử,viễn thông với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh.LIÊN HỆ CÔNG TÁC

 • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • ĐC: Tầng 1, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại:     0203.3533.399
 • Mã số thuế:   5700988296
 • Email:            qnict@quangninh.gov.vn
 • Website:        http://qnict.vn/