Thành phố thông minh

  • 1
  • 26/07/2016
Mô tả dự án

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung tối đa để triển khai 9 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2018, 2019.

Địa điểm dự án:

Loại dự án:

Thời gian triển khai:

Kinh phí dự toán:

Yêu cầu đạt được: Lấy người dân và du khách làm trung tâm, vừa là người hưởng thụ vừa là người đóng góp xây dựng, phát triển du lịch.

Tiến độ dự án
40%
PHASE 1
85%
PHASE 2
75%
PHASE 3
85%
Nhiều thông tin hơn

Up nội dung thông tin chi tiết vào đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *