Cơ cấu tổ chức

 

 

 


 

Giám đốc : Nguyễn Trung Tiến

Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ CNTT, Cử nhân Tiếng Anh

Điện thoại văn phòng: 3533.333

Điện thoại di động: 0913.388.266

Email: nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

- Là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Trung tâm.

 - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Tổ chức bộ máy, nhân sự;

+ Kế hoạch, tài chính;

+ Hành chính, nội vụ;

+ Tham mưu xây dựng chính sách hạ tầng Công nghệ thông tin;

+ Đào tạo; Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân;

+ Các nội dung họp: giao ban Sở Thông tin và Truyền thông.

- Là chủ tài khoản của Trung tâm.

- Công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.

- Phụ trách phòng: Tư vấn và Đào tạo; Hành chính - Tổng hợp.

  

 

 Phó giám đốc: Phùng Thế Phương

 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.366

Điện thoại di động:0912.654.456

Email: phungthephuong@quangninh.gov.vn

 

- Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

+ Quản lý các hệ thống thông tin của tỉnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, hệ thống Camera giám sát tại Trụ sở Liên cơ quan số 2,…

+ Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;

+ Tổ chức thiết kế, gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử;

+ An ninh, an toàn thông tin; ứng cứu, khắc phục sự cố hạ tầng công nghệ thông tin trong tỉnh;

+ Thường trực thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;

+ Tư vấn thiết kế, triển khai, giám sát các dự án công nghệ thông tin và viễn thông trong tỉnh;

+ Các hoạt động dịch vụ; Các hoạt động nghiên cứu khoa học;

+ Các nội dung họp: giao ban chuyên môn của Trung tâm.

- Là đầu mối liên hệ với: Hội tin học Quảng Ninh, các tổ chức, các hội trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.

- Phụ trách các phòng: Quản lý Cổng điện tử, Dự án, Ứng cứu sự cố và An ninh mạng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
 

 

 

 

Trưởng phòng: Đoàn Thị Thu Huyền

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.388

Điện thoại di động: 01669.601.280

Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; phụ trách công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản công.


 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Hiền

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư Kinh tế

Điện thoại văn phòng: 3533.336

Điện thoại di động: 0974.159.886

Email: nguyenminhhien@quangninh.gov.vn

Phụ trách công tác kế toán, tài chính

  

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Văn Hạnh

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.388

Điện thoại di động:0973.365.568

Email: phamvanhanh@quangninh.gov.vn


 
PHÒNG QUẢN LÝ CỔNG ĐIỆN TỬ
  
 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Quốc Tiến

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.338

Điện thoại di động:0974.708.780

Email: phamquoctien@quangninh.gov.vn

Phụ trách quản trị hệ thống thư điện tử công vụ, xây dựng phần mềm, lập trình hệ thống. 

 

 

    Phạm Thị Trang

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.338

Điện thoại di động: 01234.130.448

Email: phamthitrang@quangninh.gov.vn

Phụ trách cập nhật thông tin lên Cổng điện tử; rà soát kiểm tra thông tin trên các cổng thành phần; thư ký biên tập trang tin quangninhnet.vn và qnict.vn


 

 

 

Hoàng Hồng Quân

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.338

Điện thoại di động:0127.6219898

Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn


 
 
PHÒNG ỨNG CỨU SỰ CỐ VÀ AN NINH MẠNG
 

 

 

 

Trưởng phòng : Vũ Tiến Đạt

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.368

Điện thoại di động: 0986.536.888

Email: vutiendat@quangninh.gov.vn

 Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trực tiếp theo dõi và điều hành hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tổ chức triển khai trực ban ứng cứu sự cố và tiếp nhận thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Cơ tin kĩ thuật

Điện thoại văn phòng: 3533.911

Điện thoại di động: 0988.893308

Email: nguyentuananh@quangninh.gov.vn


 


 

Đoàn Văn Dũng

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư Điện tử và Truyền thông

Điện thoại văn phòng: 3533.911

Điện thoại di động:  0988357980

Email: doanvandung@quangninh.gov.vn

Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi thông tin vệ tinh. 

  


 

Nguyễn Xuân Thành

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.911

Điện thoại di động:  0918.596.669

Email: nguyenxuanthanh@quangninh.gov.vn

 Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi trung tâm tích hợp dữ liệu.


PHÒNG TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO
 

 

 

 

Trưởng phòng: Vũ Thái Ninh

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại vănphòng: 3533.558

Điện thoại di động: 0912.348.911

Email: vuthaininh@quangninh.gov.vn  

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT

  

  

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Liên

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư Điện tử

 Điện thoại văn phòng: 3533.559

Điện thoại di động: 0942.682.800

Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn

 Phụ trách giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về CNTT cho các bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tổ chức tư vấn về triển khai ứng dựng CNTT.

  

 

 PHÒNG DỰ ÁN

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Vân Huyền

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân CNTT

Điện thoại văn phòng: 3533.355

Điện thoại di động:0936.452.468

Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

 

 


 

Phạm Thị Minh Hồng

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

Điện thoại văn phòng: 3533.355

Điện thoại di động:  0936.305.886

Email:phamthiminhhong@quangninh.gov.vn

Phụ trách công tác tham mưu lập và thanh lý các hợp đồng kinh tế; theo dõi quyết toán và công nợ.

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Khuê 

(Biệt phái sang Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử)

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kĩ sư CNTT

Điện thoại văn phòng:

Điện thoại di động:  0914802316

Email: phamxuankhue@quangninh.gov.vn

Phụ trách xây dựng lập hồ sơ dự án; tham gia đấu thầu và tổ chức đấu thầu. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
Địa chỉ: Ngõ 12, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Số điện thoại: 0333.533.388